Domov

P o n u d n i k P o n u d b a
Agroind
Vipava 1894
Agroind
Vipava 1894
Vipava d.d.
Vinarska cesta 5
5271 Vipava
t: 05 367 12 00 vino
Vinarstvo Andlovec Rajko in
Anton
Andlovec
Gradišče 18
5271 Vipava
t: 05 366 51 49
gsm: 041 678 634
vino

Turistična
kmetija
Arkade

Silva
in Jordan
Cigoj
Črniče 91
5262 Črniče
t: 05 364 47 70
gsm: 366 60 09
e-pošta
turistična kmetija:
odprta in ustekleničena
vina, hrana
Kmetija
Fajdiga
AVE
Marjan
Fajdiga
Lože 35
5271 Vipava
t: 05 364 55 00
gsm: 031 319 135
ustekleničena vina
Vinogradništvo
in kletarstvo
AVIN
Franc
Andlovic
Gradišče 39
5271 Vipava
t: 05 366 53 45
gsm: 041 708 087
odprta in ustekleničena vina,
hrana
Kmetija
Bandelj
Zorko
Bandelj
Zavino 21
5295 Branik
t: 05 305 72 13 odprta vina
Vinarija
Batagelj
Gorazd
Batagelj
Vrtovin 22
5262 Črniče
t: 05 364 72 75 vino
Kmetija
Benčina
Dušan
Benčina
Lože 18
5271 Vipava
t: 05 364 55 95
gsm: 041 650 662
odprta vina
Kmečki
turizem
Birsa
Oskar
in Dragica
Birsa
Brje 18 a
5263 Dobravlje
t: 05 368 81 13
gsm: 031 742 437
turistična kmetija, odprta in ustekleničena vina, hrana
Vinogradništvo
in kletarstvo
Bizjak
Bojan
Bizjak
Erzelj 31
5271 Vipava
t: 05 364 88 07
gsm: 041 207 134
odprta vina
Družina Blagonja Vladimir
Blagonja
Zavino 25/a
5295 Branik
t: 05 305 73 31 vino

Domačija
Božič

Tomaž
Božič
Planina 32
5270 Ajdovščina
t: 05 364 25 29 vino
Božičev
hram
Marjan
Božič
Planina 77
5270 Ajdovščina
t: 05 364 25 92 vino

Cigoj -
Turistična
kmetija
Arkade

Silva
in Jordan
Cigoj
Črniče 91
5262 Črniče
t: 05 364 47 10
gsm: 366 60 09
e-pošta

turistična kmetija:
odprta in ustekleničena vina,
hrana, prenočišča

Kmetija
Curk
Peter
Curk
Vrhpolje 31
5271 Vipava
t: 05 366 54 49
gsm: 041 613 762
odprta vina,
Kmetija
Čehovin
Aleš
Čehovin
Brje 76 b
5263 Dobravlje
t: 05 368 81 11
gsm: 041 507 675
e-pošta
odprta in ustekleničena vina,
degustacije
Klet
Čehovin

Čehovin
Bogdan

Gabrje 92
6222 Štanjel
t: 05 364 86 32
gsm: 041 577
vino
Jože
Černigoj
Jože
Černigoj
Lokavec 76 b
5270 Ajdovšina
t: 05 364 21 92 vino, osmica
Kmetija
Črv,
sadje in vino
Miroslav
Črv
Velike Žablje 46
5263 Dobravlje
t: 05 364 60 53
gsm: 041 517 466

odprta vina, hrana, osmica

Kmetija Fabčič Borut Fabčič Podraga 52
5272 Podnanos
t 05 366 90 01
t: 05 366 91 96
vino
Vinarstvo
in kletarstvo
Fabčič
Ivan
in Simon
Fabčič
Orehovica 2 a
5272 Podnanos
t: 05 366 92 00 vino

Kmetija
Fajdiga
AVE

Marjan
Fajdiga
Lože 35
5271 Vipava
t: 05 364 55 00
gsm: 031 319 135
ustekleničena vina
Fajdigov
hram
Stanko
in Božo
Fajdiga
Goče 4 a
5271 Vipava
t: 05 364 55 13
gsm 031 299 093
odprta vina,
voden ogled vasi

Kmetija
Ferjančič

Jože
Ferjančič
Goče 9
5271 Vipava
t: 05 364 55 15
gsm: 041 834 012
vino
Vinski hram
Ferjančič
Milan
Ferjančič
Erzelj 18
5271 Vipava
t: 05 364 88 01 vino
Kmetija
Ferjančič
Peter
Ferjančič
Planina 62
5270 Ajdovščina
t: 05 364 25 88
gsm: 041 834 013
e-pošta
odprta in ustekleničena vina
Fortunatov
hram
Filipa
Marc
Planina 77
5270 Ajdovščina
t: 05 364 25 91
gsm: 041 595 128
odprta in ustekleničena vina
Vinogradništvo
in kletarstvo
Furlan
Boris
Furlan
Brje 90
5263 Dobravlje
t: 05 364 76 82 vino
Kmetija
Furlan
Branko
Furlan
Zavino 33
5295 Branik
t: 05 305 71 01
gsm: 041 728 587
odprta in ustekleničena vina
Furlan:
Kmetija
V malnu
Jakob
in Davorin
Furlan
Slap 63
5271 Vipava
t: 05 364 57 13 odprta vina, hrana,
piknik prostor
Kmetija
Furlan
Jože
Furlan
Goče 20
5271 Vipava
t: 05 364 55 39 vino
Furlanov
hram
Bojan
in Andrejka
Furlan
Zavino 19
5295 Branik
t: 05 305 73 30
gsm: 041 863 840
odprta in ustekleničena vina,
hrana
Kmetija Furlan Klavdij Furlan Podraga 84
5272 Podnanos
t 05 366 94 69 vino
Grofova
klet
Miloš
Gruntar
Šmarje 14
5295 Branik
t: 05 364 86 08 vino
Vino
Jamšek
Ivan
Jamšek
Manče 5
5271 Vipava
t: 05 368 51 36
gsm: 041 919 714
e-pošta
odprta vina
Kmetija
Jejčič
Zmago
in Irena
Jejčič
Šmarje 48 b
5295 Branik
t: 05 364 86 22 vino
Vinogradništvo
in vinarstvo
Kandus
Jožko
Kandus
Vrtovin 30
5262 Črniče
t: 05 364 71 67
gsm: 041 687 238
odprta in ustekleničena vina,
hrana
Vina
Kavčič
Andrej
in Miran
Kavčič
Brje 84
5263 Dobravlje
t: 05 364 76 75
gsm: 031 656 633
odprta in
ustekleničena vina

Domačija
Kobal

Ivan
Kobal

Budanje 7 a
5271 Vipava
t: 05 364 50 00
gsm: 041 698 549
odprta in ustekleničena vina
Pri Kobolovih,
Štefan Kobal
Štefan
Kobal
Planina 33 a
5270 Ajdovščina
t: 05 364 25 18 vino
Kodrič
Ivan
Kodrič
Ivan
Brje 65
5263 Dobravlje
t: 05 364 76 39 vino, sadje
Vinska klet
Koron
Borut
Koron

Brje 73 a

5263 Dobravlje

t: 05 368 81 03

gsm: 040 620 866

vino in sadje
Kmetija Kos Samo Kos Gabrje 7
6222 Štanjel

t: 05 364 86 23

e-pošta

vino
Kmečki turizem Kosovel Janko
Kosovel

Črniče 46

5262 Črniče

t: 05 366 63 10 vino, hrana

Vina
Krapež

Martin
Krapež
Vrhpolje 95
5271 Vipava
t: 05 368 71 10
gsm: 040 219 500
ustekleničena vina
Lavrenčič:
Kmetija
Sutor
Edvard
Lavrenčič
Podraga 30, 31
5272 Podnanos
t: 05 366 93 67 vino
Lemut:
Tilia
vinska klet
Melita
in Matjaž
Lemut
Potoče 41
5263 Dobravlje
t: 05 364 66 84
gsm: 031 550 646
vino
Vina
Ličen
Jože
Ličen
Brje 104
5263 Dobravlje
t: 05 364 75 23
gsm: 040 246 362
odprta in
ustekleničena vina
Lipetova kmetija Simon in
Ivan
Stibilj
Ustje 46
5270 Ajdovščina
t: 05 366 19 20 vino
Kmetija
Lozej
Bernarda
Lozej
Podraga 58
5272 Podnanos
t: 05 366 90 58 domač sir, vino, osmica
Vinogradništvo in kletarstvo Makovec -
Mansus
Bogdan
Makovec
Brje 79
5263 Dobravlje
t: 05 364 75 60
gsm: 041 648 524
www
odprta in ustekleničena vina,
v vinoteki degustacije s prigrizkom
Marc:
Fortunatov
hram
Filipa
Marc
Planina 77
5270 Ajdovščina
t: 05 364 25 91
gsm: 041 595 128
odprta in
ustekleničena vina
Hram
Franja
Marca
Franjo
Marc
Planina 73
5270 Ajdovščina
t: 05 364 28 38 odprta vina
Marc
Županovi
Jožko
in Fani
Marc
Planina 77
5270 Ajdovščina
t: 05 364 27 62
gsm: 041 822 256
turistična kmetija,
odprta in ustekleničena vina,
hrana
Kmetija Martina Marca Martin
Marc
Planina 82
5270 Ajdovščina
t: 05 364 25 85 vino
Družina Marc Miran Marc Slap 83 a
5271 Vipava
t: 05 364 71 26 vino
Vinogradništvo
in vinarstvo
Viktor
Marc
Viktor
Marc
Planina 19
5270 Ajdovščina
t: 05 364 25 24 vino
Mežnarjeva
kmetija
Ivan
Premrl
Vrhpolje 26
5271 Vipava
t: 05 364 86 08 vino
Vinarstvo in kletarstvo
Miška
Stano
Miška
Erzelj 22
5271 Vipava
t: 05 364 88 06 vino
Vina
Monvi
Bojan
Škrlj
Duplje 31
5271 Vipava
t: 364 51 29 vino
Vina
Moser
Adam
Žvanut
Orehovica 43
5272 Podnanos
t: 05 366 91 55
gsm: 031 370 560
e-pošta
odprta vina, hrana
Franko
Mrevlje
Franko
Mrevlje
Vipavski Križ 1
5270 Ajdovščina
t: 05 364 78 92 vino, osmica
Vinogradništvo
in kletarstvo
Mrmolja
Drago
Mrmolja
Selo 28 e
5261 Črniče
t: 05 366 60 50
t: 05 366 65 76
gsm: 041 642
vino
Družina
Nabergoj
Stane
Nabergoj
Lozice 29
5272 Podnanos
t: 05 366 91 83 vino
Turistična
kmetija
Na hribu
Joža
Žorž
Slap 93
5271 Vipava
t: 05 364 57 08
gsm: 031 724 810
e-pošta
turistična kmetija,
odprta vina, hrana, prenočišča
Kmetija
Na rovni
Dominik
in Pavlo
Žorž
Slap 15
5271 Vipava
t: 05 364 57 83 vino
Pasji
rep
Premrn
Franc
Orehovica 11 a
5272 Podnanos
t: 05 366 91 19 ustekleničena vina
Vinogradništvo
in vinarstvo
Pečenko
Danilo
Pečenko
Brje 32
5263 Dobravlje
t: 05 364 75 58
gsm: 041 603 371
vino
Kletarstvo Petrič Anton
Petrič
Planina 56 a
5270 Ajdovščina
t: 05 364 25 37 vino
Kmetija Karla Petriča Karlo
Petrič
Planina 40
5270 Ajdovščina
t: 05 364 27 57 vino
Vinogradništvo in vinarstvo Pipan Jože Pipan Planina 62
5270 Ajdovščina
t: 05 364 25 84 vino
Kmetija
Pipan
Miran
Pipan
Dolenje 28
5270 Ajdovščina
t: 05 364 28 02
gsm: 040265 507
odprta in ustekleničena vina
Vina
Poljšak
Samuel
Poljšak
Gradišče 39 a
5271 Vipav
t: 05 366 53 59
gsm: 041 441 001
odprta in ustekleničena vina, sadje, hrana
Vinska klet Plahuta Katarina in Drago Plahuta

IV.Prekomorske 74

5270 Ajdovščina

t: 05 366 17 90

gsm: 041 822 971

odprta vina in
ustekleničena rdeča arhivska vina
Poljšakova
kmetija
V brajdi
Darko
Poljšak
Šmarje 28 a
5295 Branik
t: 05 364 86 92 vino
Vinogradništvo
in kletarstvo
Potočnik
Franc
Potočnik
Orehovica 24
5272 Podnanos
t: 05 366 91 02 vino
Vino
Povh
Stanko
Povh
Goče 15
5271 Vipava
t: 05 364 56 58 vino
Kmetija
Pregeljc
Igor
Pregeljc
Slap 52
5271 Vipava
t: 05 364 57 34
gsm: 041 843 411
vino
Mežnarjeva
kmetija
Ivan
Premrl
Vrhpolje 26
5271 Vipava
t: 05 364 86 08 vino
Pasji
rep
Premrn
Franc
Orehovica 11 a
5272 Podnanos
t 05 366 91 19 ustekleničena vina
Turistična kmetija Rehar Jože Rehar Lože 9
5271 Vipava
t: 05 364 57 30 vino, hrana
Sadjarstvo in vinarstvo Rijavec Milan Rijavec

Batuje 40

5262 Črniče

t: 05 366 60 82 vino
Kmetija
Rondič
Peter
in Rajko
Rondič
Slap 48
5271 Vipava
t: 05 364 57 51 vino
Vinogradništvo
in kletarstvo
Rosa
Darko
Rosa
Podnanos 43
5272 Podnanos
t: 05 366 91 74
gsm: 769 138
odprta vina, hrana
Gostišče
Rustja
Živa
in Zvone
Rustja
Skrilje 91 c
5263 Dobravlje
t: 05 364 65 50 gostišče, hrana in vina
Vipavskega vinorodnega okoliša

Kmetija pri Petrovih

Slejko

Franjo Slejko

Velike Žablje 15

5263 Dobravlje

t: 05 364 61 25 vino
Družina
Stibilj
Marko
Stibilj
Ustje 37 b
5270 Ajdovščina
t: 05 366 24 59 vino
Kmetija
Sutor
Edvard
Lavrenčič
Podraga 30, 31
5272 Podnanos
t: 05 366 93 67 vino
Vina Škrlj Marko Škrlj Vrhpolje 1
5271 Vipava
t: 05 364 35 00
vino
Vinska
klet
Štokelj
Damjan
Štokelj
Planina 9
5270 Ajdovščina

t: 05 368 02 03
gsm: 041 483 777

e-pošta

odprta in ustekleničena vina
Vino
Štrukelj
Tomi
Štrukelj
Selo 2 a
5261 Črniče
t: 05 368 47 74 vino
Tilia
vinska
klet
Melita
in Matjaž
Lemut
Potoče 41
5263 Dobravlje
t: 05 364 66 84
gsm: 031 550 646
vino
Kmetija Tomažič Jože Tomažič Vrhpolje 77
5271 Vipava
t: 05 366 53 18 vino
Trbižanova kmetija Bojan
Trbižan
Planina 8
5270 Ajdovščina
t: 05 364 25 19 vino
Vinarstvo
in kletarstvo
Trošt
Bernard
in Janko
Trošt

Podbreg 18
5272 Podnanos

t: 05 366 92 79 vino
Kmetija
Trošt
Stojan
Trošt
Slap 72
5271 Vipava
t: 05 364 57 22 vino
Kmetija Uršič Erika Uršič Slap 76/a
5271 Vipava
t: 05 364 56 40 vino
Sadjarstvo in
vinogradništvo
Ušaj
Stojan
Ušaj
Črniče 56
5262 Črniče
t: 05 366 60 75
gsm: 041 518 171
e-pošta
ustekleničena
vina, hrana
Pridelava
in prodaja vina
Vidmar
Marjan
Vidmar
Ustje 42
5270 Ajdovščina
t: 05 368 16 06
gsm: 041 323 860
vino
Restavracija
Vipavski
hram
Restavracija
Vipavski hram
Vinarska cesta 5
5271 Vipava
t: 05 366 53 44 restavracija
Trsničarstvo VITIS Ivan in Milojka
Ferjančič
Budanje 5 j
5271 Vipava
t: 05 364 52 85 vino

Kmetija
V malnu

Jakob
in Davorin
Furlan
Slap 63
5271 Vipava
t: 05 364 57 13 odprta vina, hrana,
piknik prostor
Kmetija
Volk
Branko
Volk
Erzelj 6
5271 Vipava
t: 05 364 88 18
364 88 13

vino

Kmetija
Volk
Jože in Dušan
Jože
in Dušan
Volk
Erzelj 11
5271 Vipava
t: 05 364 80 26
t: 05 364 80 27
gsm: 041556 358
odprta in ustekleničena vina
Žorž:
Kmetija
Na rovni
Dominik
in Pavlo
Žorž
Slap 15
5271 Vipava
t: 05 364 57 83 vino
Žorž:
Turistična
kmetija
Na hribu
Joža
Žorž
Slap 93
5271 Vipava
t: 05 364 57 08
gsm: 031 724 810
e-pošta
turistična kmetija, odprta vina,
hrana, prenočišča

Vinska klet
Žorž

Jurij
Žorž
Slap 13
5271 Vipava
t: 05 364 25 24
gsm: 041 698 556
vino
Županovi Jožko
in Fani
Marc
Planina 77
5270 Ajdovščina
t: 05 364 27 62
gsm: 041 822 256
turistična kmetija,
odprta in ustekleničena vina,
hrana

Vina Moser

Adam
Žvanut
Podbreg 18 a
5272 Podnanos
t: 05 366 91 55
vino
Kmetija
Žvokelj
Aleš
Žvokelj
Vrhpolje 7
5271 Vipava
t: 05 366 56 58
gsm: 041 320 921
odprta in ustekleničena vina,
Kmetija
Žvokelj

Feliks
Žvokelj

Ustje 20
5270 Ajdovščina

t: 05 366 24 02 vino

Na vrh strani       Vinski kraji na Vipavski vinski cesti        Domov